Điều khoản và điều kiện

Chào mừng bạn đến với toolswebseo!

Các điều khoản và điều kiện

Chào mừng bạn đến với toolswebseo!

Các điều khoản và điều kiện này phác thảo các quy tắc và quy định cho việc sử dụng Trang web của toolswebseo, có tại https://toolswebseo.com/.

Bằng cách truy cập trang web này, chúng tôi cho rằng bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Không tiếp tục sử dụng toolswebseo nếu bạn không đồng ý thực hiện tất cả các điều khoản và điều kiện nêu trên trang này.

Thuật ngữ sau áp dụng cho các Điều khoản và Điều kiện này, Tuyên bố về Quyền riêng tư và Thông báo từ chối trách nhiệm và tất cả các Thỏa thuận: "Khách hàng", "Bạn" và "Của bạn" đề cập đến bạn, người đăng nhập vào trang web này và tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Công ty. "Công ty", "Bản thân", "Chúng tôi", "Của chúng tôi" và "Chúng tôi", đề cập đến Công ty của chúng tôi. "Bên", "Các bên" hoặc "Chúng tôi", đề cập đến cả Khách hàng và chính chúng ta. Tất cả các điều khoản đề cập đến đề nghị, chấp nhận và xem xét thanh toán cần thiết để thực hiện quy trình hỗ trợ của chúng tôi cho Khách hàng theo cách phù hợp nhất với mục đích rõ ràng là đáp ứng nhu cầu của Khách hàng đối với việc cung cấp các dịch vụ đã nêu của Công ty, phù hợp với và tuân theo luật pháp hiện hành của Hà Lan. Bất kỳ việc sử dụng thuật ngữ trên hoặc các từ khác ở dạng số ít, số nhiều, viết hoa và/hoặc anh ấy/cô ấy hoặc họ đều được coi là có thể hoán đổi cho nhau và do đó được coi là giống nhau.

Bánh quy

Chúng tôi sử dụng cookie. Khi truy cập toolswebseo, bạn đã đồng ý sử dụng cookie theo Chính sách quyền riêng tư của toolswebseo.

Hầu hết các trang web tương tác đều sử dụng cookie để cho phép chúng tôi truy xuất thông tin chi tiết của người dùng cho mỗi lần truy cập. Cookie được trang web của chúng tôi sử dụng để kích hoạt chức năng của một số khu vực nhất định nhằm giúp mọi người truy cập trang web của chúng tôi dễ dàng hơn. Một số đối tác liên kết/quảng cáo của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie.

Giấy phép

Trừ khi có quy định khác, toolswebseo và/hoặc người cấp phép cho công cụ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ đối với tất cả tài liệu trên toolswebseo. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ được bảo lưu. Bạn có thể truy cập trang này từ toolswebseo để sử dụng cho mục đích cá nhân của mình tuân theo các hạn chế được đặt ra trong các điều khoản và điều kiện này.

Bạn không được:

Tái xuất bản tài liệu từ toolswebseo
Bán, cho thuê hoặc cấp phép phụ tài liệu từ toolswebseo
Sao chép, sao chép hoặc sao chép tài liệu từ toolswebseo
Phân phối lại nội dung từ toolswebseo

Thỏa thuận này sẽ bắt đầu vào ngày của thỏa thuận này. Các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi đã được tạo với sự trợ giúp của Trình tạo Điều khoản và Điều kiện của H-supertools.

Các phần của trang web này tạo cơ hội cho người dùng đăng và trao đổi ý kiến cũng như thông tin trong các khu vực nhất định của trang web. toolswebseo không lọc, chỉnh sửa, xuất bản hoặc xem xét các Nhận xét trước khi chúng xuất hiện trên trang web. Nhận xét không phản ánh quan điểm và ý kiến của toolswebseo, đại lý và/hoặc chi nhánh của công cụ. Nhận xét phản ánh quan điểm và ý kiến của người đăng quan điểm và ý kiến của họ. Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, toolswebseo sẽ không chịu trách nhiệm về các Nhận xét hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hoặc chi phí nào gây ra và/hoặc phải gánh chịu do bất kỳ việc sử dụng và/hoặc đăng và/hoặc sự xuất hiện của các Nhận xét về điều này trang mạng.

toolswebseo có quyền theo dõi tất cả các Nhận xét và xóa mọi Nhận xét có thể bị coi là không phù hợp, gây khó chịu hoặc gây ra vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Bạn đảm bảo và tuyên bố rằng:

Bạn có quyền đăng Nhận xét trên trang web của chúng tôi và có tất cả các giấy phép và sự đồng ý cần thiết để làm như vậy;
Nhận xét không xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu của bất kỳ bên thứ ba nào;
Các Nhận xét không chứa bất kỳ tài liệu phỉ báng, bôi nhọ, xúc phạm, không đứng đắn hoặc bất hợp pháp nào khác là xâm phạm quyền riêng tư
Nhận xét sẽ không được sử dụng để thu hút hoặc thúc đẩy hoạt động kinh doanh hoặc tùy chỉnh hoặc trình bày các hoạt động thương mại hoặc hoạt động bất hợp pháp.

Theo đây, bạn cấp cho toolswebseo giấy phép không độc quyền để sử dụng, sao chép, chỉnh sửa và ủy quyền cho người khác sử dụng, sao chép và chỉnh sửa bất kỳ Nhận xét nào của bạn dưới mọi hình thức, định dạng hoặc phương tiện.

Siêu liên kết đến Nội dung của chúng tôi

Các tổ chức sau đây có thể liên kết đến Trang web của chúng tôi mà không cần sự chấp thuận trước bằng văn bản:

Cơ quan chính phủ;
Công cụ tìm kiếm;
Tổ chức tin tức;
Các nhà phân phối thư mục trực tuyến có thể liên kết đến Trang web của chúng tôi giống như cách họ liên kết với các Trang web của các doanh nghiệp được liệt kê khác; Và
Các Doanh nghiệp được Công nhận trên toàn hệ thống ngoại trừ các tổ chức phi lợi nhuận, trung tâm mua sắm từ thiện và các nhóm gây quỹ từ thiện có thể không liên kết với trang web của chúng tôi.

Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, đến các ấn phẩm hoặc đến thông tin Trang web khác miễn là liên kết đó: (a) không lừa đảo dưới bất kỳ hình thức nào; (b) không ngụ ý sai về tài trợ, chứng thực hoặc phê duyệt bên liên kết và các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của bên liên kết; và (c) phù hợp với ngữ cảnh của trang web của bên liên kết.

Chúng tôi có thể xem xét và chấp thuận các yêu cầu liên kết khác từ các loại tổ chức sau:

nguồn thông tin người tiêu dùng và/hoặc doanh nghiệp thường được biết đến;
các trang cộng đồng dot.com;
hiệp hội hoặc các nhóm khác đại diện cho cha


Futurerotech

CEO / Co-Founder

Tận hưởng những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Một ngày nào đó, bạn có thể nhìn lại và nhận ra chúng là những điều to lớn. Nhiều người thất bại trong cuộc sống là những người đã không nhận ra rằng họ đã đến gần với thành công như thế nào khi họ đã từ bỏ.